• Privacyverklaring
 • Cookieverklaring

Download als PDF

 

Pohlmann Engineering bv hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens, en dat uw privacy wordt gerespecteerd.
In deze privacyverklaring willen we helder en transparent weergeven welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met deze gegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Pohlmann Engineering bv houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR).

 

Pohlmann Engineering bv behoudt zich het recht om deze privacyverklaring te wijzigen, u kan steeds de meest recente versie vinden via https://www.pohlmann.engineering/voorwaarden.

 

Deze privacyverklaring werd het laatst gewijzigd op 01/12/2021.

 

1. Contactgegevens

 

Als Pohlmann Engineering bv zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

 

Pohlmann Engineering bv
Welvaartstraat 2/1
2200 Herentals, België
+32 14 37 57 64

info@pohlmann.engineering
BE 0726.815.951

 

2. Doelstelling van de verwerking en rechtsgronden

 

Deze privacyverklaring is van toepassing wanneer u als klant, leverancier of in een andere hoedanigheid contact heeft met de verschillende diensten van Pohlmann Engineering bv.

 

Uw persoonsgegevens worden door Pohlmann Engineering bv verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • Het afhandelen van uw betaling;
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren;
 • U te kunnen e-mailen of bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Om u te kunnen voorzien van gerichte communicatie, evenementen informatie, promoties, aanbiedingen en andere marketingdoeleinden. 

Voor deze verwerkingen stellen wij de volgende rechtsgrond op:

 • Toestemming: u heeft toestemming gegeven voor de verwerkingen van uw persoonsgegevens voor een of meerdere specifieke doeleinden (bv. voor marketing acties). U hebt ten allen tijde het recht om deze toestemming in te trekken.
 • Overeenkomst: de verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk om de uitvoering van een overeenkomst tot een goed einde te brengen en een correcte dienstverlening te voorzien.
 • Wettelijke verplichting: de verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 • Gerechtvaardigd belang: de verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk voor de bevordering van de belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde. We respecteren uw recht op bescherming van uw privacy en verwerken niet meer gegevens dan deze puur noodzakelijk.

 

3. Welke gegevens verzamelen wij

 

Volgende persoonsgegevens kunnen wij van u vragen, opslagen en verwerken met oog op bovenstaande doelstellingen:

 • Persoonlijke identiteitsgegevens: deze omvatten, maar zijn niet beperkt tot: uw contactgegevens zoals volledige naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, enz.
 • Financiële gegevens: deze gegevens gaan om bedrijfsgegevens zoals IBAN-nummer, BIC-code, SWIFT-code, banknaam en rekeningnummer.

 

4. Ontvangers van de persoonsgegevens

 

Pohlmann Engineering bv verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Pohlmann Engineering bv blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

5. Recht op inzage en aanpassingen

 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Pohlmann Engineering bv en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@pohlmann.engineering of via de contactpagina.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen (enkel voorkant). We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

6. Hoe wij persoonsgegevens beschermen

 

Pohlmann Engineering bv neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@pohlmann.engineering of via de contactpagina.

 

7. Recht op afbeelding

 

Het is niet ongebruikelijk dat wij foto's en video's maken op evenementen. Door deel te nemen aan deze evenementen geeft u ons uitdrukkelijke toestemming om deze beelden te maken en te publiceren op onze website(s) en social media. 

 

Indien u wenst niet op een foto of video te staan kan u de fotograaf hiervan op de hoogte brengen, deze zal hier dan telkens rekening mee houden.

 

Indien wij beeldmateriaal publiceren waar u op staat, en u hier bezwaar tegen heeft, kan u natuurlijk altijd contact opnemen met ons op het e-mailadres info@pohlmann.engineering of via de contactpagina. Wij zullen dan de nodige stappen ondernemen om het beeldmateriaal offline te halen. Uiteraard moeten wij u kunnen identificeren, gelieve dus de nodige informatie te voorzien zodat wij u bezwaar zo spoedig mogelijk kunnen behandelen.

 

8. Bewaartermijn

 

Pohlmann Engineering bv bewaart gegevens van klanten, leveranciers en andere betrokkenen niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. 

Download als PDF

 

Informatie over het gebruik van cookies

 

Pohlmann Engineering bv maakt gebruik van cookies op haar website. Deze cookieverklaring geeft weer welke cookies en soortgelijke technologieën er gebruikt worden bij uw bezoek aan deze website en bijhorende diensten.

 

De gegevens worden verzameld, gebruikt en gedeeld door POHLMANN ENGINEERING BV, gevestigd te Welvaartstraat 2/1 - 2200 Herentals, geregistreerd met KBO-nummer BE 0726.815.951.

 

1. Wat zijn cookies

 

Een cookie is een klein gegevensbestand dat bij het bezoeken van een website wordt bewaard in het geheugen van uw toestel. In zo’n bestand wordt bepaalde informatie opgeslagen. Op die manier kunnen wij bepaalde instellingen of voorkeuren bij het gebruik van onze website onthouden. Als u de website later opnieuw bezoekt, wordt deze cookie opnieuw verstuurd naar de website. Op die manier herkent de website uw browser en kan bijvoorbeeld uw taalvoorkeur worden onthouden.

 

2. Soorten cookies

 

Er zijn verschillende soorten cookies. Hieronder staat beschreven welke soorten cookies Pohlmann Engineering bv verzamelt en gebruikt.

 • Functionele cookies: deze cookies zorgen voor de goede werking van de website. Deze kunnen bijvoorbeeld uw taalvoorkeur bewaren.
 • Analytische cookies: deze cookies worden gebruikt om statistieken te verzamelen over het gebruik van onze website. Bijvoorbeeld de duur van de sessie, de bezochte pagina(s), het aantal bezoekers of het apparaat type waarop u de website bezoekt (laptop, smartphone,...).
 • Marketing/tracking cookies: dit soort cookies wordt gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Deze cookies houden uw surfgedrag bij. Denk hierbij aan Facebook, LinkedIn en Google.

3. Welke cookies gebruiken wij

 

Pohlmann Engineering bv gebruikt onderstaande cookies op haar website.

 

Functionele cookies

 

NAAMGEPLAATST DOORINHOUD EN DOELBEWAARTERMIJN
_grecaptchaGoogle reCAPTCHABiedt bescherming tegen spamSessie
BizographicsOptOutLinkedInPrivacyvoorkeuren opslaan10 jaar
linkedin_oauth_LinkedInBiedt functies over pagina'sSessie
cmplz_choiceComplianzOpslaan of een cookie bericht is afgewezen1 jaar
cmplz_policy_idComplianzGeaccepteerde cookiebeleid-ID opslaan1 jaar
cmplz_functionalComplianzVoorkeuren voor functionele cookietoestemming opslaan1 jaar
cmplz_statistics-anonymousComplianzVoorkeuren voor analytische cookietoestemming opslaan1 jaar
cmplz_statisticsComplianzVoorkeuren voor functionele cookietoestemming opslaan1 jaar
cmplz_marketingComplianzVoorkeuren voor marketing/tracking cookietoestemming opslaan1 jaar

Analytische cookies

 

NAAMGEPLAATST DOORINHOUD EN DOELBEWAARTERMIJN
elementorElementorBewaard uitgevoerde acties op de websitePermanent
_gaGoogle AnalyticsHet tellen en opslaan van paginaweergaven2 jaar
_gat_gtag_UA_*Google AnalyticsHet opslaan van een unieke gebruikers ID1 minuut
_ga_*Google AnalyticsHet tellen en opslaan van paginaweergaven1 jaar
_gat_UA-*Google AnalyticsDe verzoeksnelheid voor anonieme gebruikers te beperkenSessie
_hjRecordingLastActivityHotjarBewaard uitgevoerde acties op de websiteSessie
_hjIncludedInPageviewSampleHotjarInformeert Hotjar of de bezoeker al dan niet wordt opgenomen in de datasteekproef bepaald door de limiet van de paginaweergave op de website30 minuten
_hjAbsoluteSessionInProgressHotjarUnieke bezoekers bijhoudenSessie
_hjIncludedInSessionSampleHotjarInformeert Hotjar of de bezoeker al dan niet wordt opgenomen in de datasteekproef bepaald door de limiet van de paginaweergave op de website30 minuten
_hjRecordingEnabledHotjarDit wordt toegevoegd wanneer een opname start en wordt gelezen wanneer de opnamemodule wordt geïnitialiseerd om te zien of de gebruiker al bezig is met een opname in een bepaalde sessieSessie
_hjSessionUser_*HotjarHet opslaan van een unieke gebruikers IDSessie
_hjSession_*HotjarEen cookie die de huidige sessiegegevens bevatSessie

Marketing/tracking cookies

 

NAAMGEPLAATST DOORINHOUD EN DOELBEWAARTERMIJN
rc::aGoogle reCAPTCHAVerzoeken van bots lezen en filterenPermanent
rc::bGoogle reCAPTCHAVerzoeken van bots lezen en filterenSessie
rc::cGoogle reCAPTCHAVerzoeken van bots lezen en filterenSessie
Google Maps APIGoogle MapsGebruikers IP-adres lezenVerloopt onmiddellijk
bcookieLinkedInBrowsergegevens opslaan2 jaar
li-oatmlLinkedInZorgt voor advertentieweergave of retargeting1 maand
li_sugrLinkedInBrowsergegevens opslaan3 maanden
UserMatchHistoryLinkedInZorgt voor advertentieweergave of retargeting30 dagen
lidcLinkedInBewaart uitgevoerde acties op de website1 dag
bscookieLinkedInBewaart uitgevoerde acties op de website2 jaar
X-LI-IDCLinkedInBiedt functies over pagina'sSessie

 

4. Cookie-instellingen veranderen of intrekken

 

Als u niet wil dat websites cookies op uw computer kunnen opslaan, kan u uw browserinstellingen aanpassen. Meer informatie over het aanpassen van uw browserinstellingen kan u hieronder vinden:

 

Chrome
Firefox
Edge
Safari
Opera

 

Als u cookies afwijst, kunnen bepaalde functies mogelijk niet naar behoren werken. Als u toch wil dat alle functies blijven werken maar u niet wilt dat bepaalde cookies uw activiteiten online volgen (marketing/tracking cookies), kan u een "Do Not Track" verzoek configureren in uw browser. 

 

Chrome
Firefox
Edge
Safari
Opera

 

Meer nuttige informatie over cookies kan u vinden op de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit.