Pohlmann Engineering logo blauw op wit horizontaal RGB

Verwarmingsaudit

Voor welke installaties is een verwarmingsaudit verplicht?

De periodieke verwarmingsaudit is verplicht voor alle verwarmingstoestellen ouder dan 5 jaar, met een vermogen gelijk aan of groter dan 20 kW. Een verwarmingsaudit omvat een grondige beoordeling van de grootte en het rendement van het stooktoestel en een beoordeling van de energieprestatie van de hele centrale verwarmingsinstallatie. De audit wordt uitgevoerd door een erkende technicus.

Wanneer is een verwarmingsaudit nodig?

De frequentie van de verwarmingsaudit hangt af van het type brandstof en het vermogen van de installatie. Vloeibare, gasvormige en vaste brandstoffen heb- ben aparte voorwaarden.

Uitzondering voor bepaalde verwarmingssytemen

Verwarmingssytemen met een vermogen groter dan 290 kW moeten uiterlijk op 31 december 2025 uitgerust zijn met een energiemonitoringsysteem. Gebouwen die hiermee zijn uitgerust worden vrijgesteld van de verwarmingsaudit.

Technieker voert een verwarmingsaudit uit.

Neem contact op voor meer info

Ons ervaren team van specialisten is steeds beschikbaar om op uw vragen te beantwoorden.